Իմ հորինած ստեղծագորտությունը`Ճանապարհը, որ ոչ մի տեղ չէր տանում

Մի անգամ հայտնվում է մի ճանապարհ:Այդ ճանապարհը ոչ մի տեղ չէր տանում:Այդ ճանապարհով ինչքան ուզես անցնես նա քեզ ոչմի տեղ չի տանի:Ճանապարհի հետ ոչոք ընկերություն չէր անում:Մի անգամ եկավ մի աղջիկ և լսեց որ ինչոր մեկը լալիս է:Նա հարցրեց թե ով է :Ճանապարհը ասաց աղջկան , որ ներքև նայի:Աղջիկը նաեց ներքև և տեսավ , որ դա ճանապարհներից մեկն է և հարցրեց թե , որ ճանապարհն է:Աղջկա ասածից հետո ճանապարհը տխրեց և լռեց,նա հասկացավ , որ նրան չեն հիշում:Մյուս օրը եկավ մի տղա:Այդ տան փորձեց օգնել այդ ճանապարհին,որ նատարբեր փողոցներ և վայրեր տանի,բայց չկարողացավ:Եվ մարդիկ հասկացան , որ դա այն ճանապարհն է որը ոչ մի տեղ չի տանում: