,,Իսահակյանի օրեր,, նախագծի ամփոփում

Այս նախագծի ընթացքում մենք սովորեցինք վարպետ Ավետիք Իսահակյանի սեղծագործություններից,բանասեղծություններից:Բանաստեղծություններից մենք սովորեցինք Արագածին բանասեղծությունը,Աշու է քամի-ն:Սեղծագործություններից ` Ուշինարան,Ամենա պիանի բանը,Այդ ոչինչը ես եմ ,Ով է ապրում սեղծագործությունները:Բոլորն էլ շատ հետաքրքիր էին:Բանասետեղծություններից ինձ դուր եկավ Արագածին բանասեղծությունը,իսկ ստեղծագործություններից ` Ամենա պիանի բանը:Մենք նաև իմացանք վարպետի կյանքի հետաքրքիր դրվագների մասին: