Ուշ աշուն

Եղանակների երկրում հայտարարություն եղավ ` որ աշունը կուշանա և արքայադուստր Ամառը պետք է փոխարինի իր եղբորը Աշնանը,քանի որ նա շատ է շփոտվել իր մտքերում և անհանգստանում է :Ամառը երու ամիս փոխարինեց նրան և թագուհի Արևը և թագավոր Լուսինը որոշեցին ,որ Աշունը պետք է դուրս գա իր սենյակից և տա բոլորին աշուն:Նա արագ,ուրախ  դուրս եկավ և միանգամից տաք,ցուրտ,

տերևաթափ,  քամի:  Մարդիկ արդեն մտածում էին թէ Աշունը էլ չի գալու և այդ ամսերին անվանել էին ` ուշացած աշուն: Աշունը էլ չէր ուշանում և ժամանակին տալիս էր մարդկանց աշուն: