Ելք

Մարդիկ միշտ գտնում են տարբեր ելքեր տարբեր դժվարություններից:Ելքը մի դուռ է, որը շատ մարդկանց ասելով տանում է դեպի խաղաղության:Ելքը կարող է տանել և դեպի խաղաղության և դեպի դժբախտության:Ելքը  մարդիկ նաև հասկանում են այս իմաստով `դեպի դուրս: