One thought on “Մաթեմատիկան հին հայաստանում և մաթեմատիկան 7-րդ դարից հետո

Leave a Reply to Մարտի 21-ից 27-ի ստուգատեսային ուսուցման շաբաթի աշխատանքներ « Բաբկեն Փաշինյան Մաթեմատիկական բլոգ Արևմտյան դպրոց-պարտեզ Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s