Письмо городу

Письмо городу
Привет, мой город Ереван .Как ты ?Как люди обращаются к тебе ? Ереван, да, ты очень красивый, но если люди будут ухаживать за тобой, ты будешь прекрасно выглядеть всегда, несмотря на твой возраст. Ереван, ты можешь рассказать мне о своих древних тайнах ,мне интересно ? Ты можешь мне рассказать о твоем каждом уголке ? Я хочу познакомиться с тобой поближе . Добрый ночи Ереван .

Мой любимый уголок города

Мой любимый уголок города
В нашем городе есть много мест, но из них моё самое любимое -это Площадь Республики  .В каждом  сезоне она преображается  . Зимой она украшена нашей новогодней  ёлкой .Весной бывает международный день музеев, и я с удовольствием посещаю Национальную Галерею, которая находится на Площади . Летом  её   украшают наши поющие и танцующие фонтаны. Осенью, в День независимости Армении там бывает большой парад . Я просто люблю гулять ночью по нашей Площади

Մոլորակ, որտեղ սպասարկում են միայն մեքնաները

Վառելիք և վառելանյութ

 

Վառելիքներ են կոչվում այն նյութերը, որոնց այրումը նպատակահարմար է մեծ քանակությամբ ջերմություն ստանալու համար։ Բնական վառելիքները լինում են կարծր, հեղուկ և գազային։ Վառելիքներն առաջացել են նախորդ երկրաբանական դարաշրջանում, երբ բարդ բիոքիմիական և ֆիզիկամեխանիկական պրոցեսների ազդեցությամբ տեղի է ունեցել օրգանական աշխարհի ածխացման պրոցես։ Վառելիքի արժեքավորությունը որոշվում է նրա այրման ջերմությամբ։ Վառելիքի այրվող կազմը ունի պայմանական հասկացողություն, քանի որ նրա մեջ են մտնում չայրվող ազոտ և թթվածին։ Այրվում են ածխածինը (C), ջրածինը (H) և ծծումբը (S)։ Ընդ որում ջերմության 90 տոկոսը և այրման տևողության 90 տոկոսը ստացվում է ածխածնի այրումից։ 1 կգ ածխածնի այրումից ստացվում է 8000 ԿԿալ ջերմություն, 1 կգ ջրածնի այրումից՝ 3200 ԿԿալ, իսկ 1 կգ ծծումբի այրումից՝ 3000 ԿԿալ։Պինդ վառելանյութը այն պինդ մարմնային վիճակում գտնվող նյութերն են, որոնք օգտագործվում են որպես վառելանյութ՝ էներգիա ստանալու կամ ուղղակի տաքացման համար։ Պինդ վառելանյութի հիմնական տեսակներն են՝ հանածո ածուխները, տորֆը, այրվող թերթաքարերը և փայտանյութը։ Հանածո ածուխները, տորֆը և թերթաքարերը օգտագործվում են ոչ միայն որպես պինդ վառելանյութ, այլ նաև արհեստական եղանակով հեղուկ և գազային վառելանյութ ստանալու համար։