Ին՞չ դեր ունեն բույսերը,ծառերը և բնությունը մարդու կյանքում:

Ին՞չ դեր ունեն բույսերը,ծառերը և բնությունը մարդու կյանքում:

Բույսերը , ծառերը և բնությունը մարդու կյանքում շատ մեծ դեր են կատարում :

Բույսեր և ծառեր –բույսերը և ծառերը շատ մեծ դեր են կատարում մեզ համար ` նրանք տալիս են մեզ թթվածին :Ծառերի օգնությամբ մենքստանում ենք փայտ ,փայտիօգնությամբ էլ մենքստանում ենք կրակ ,սեղան ,աթոռ, դարակ և այլն… :Բույսերից մենք ստանում ենքդեղամիջոցներ,սնունդ ,անասնակեր և այլն …:

Բնությունըբնությունը կատարում է շատ մեծդեր մեր կյանքում:Բնության օգնությամբ ենքմենք ապրում,բնությունն է մեզ տվել կյանք ,եթեբնությունը չլիներ մենք նույնպես չէինք լինի :

Բնություն և այն ծառերը և բույսերը մեծ դեր ունեն ամեն մարդու կյանքում:

Ձգողական ուժ

Ձգողական ուժ

Երբ ,որ ինքնաթիռը թռչում է կամ երբ մենք քայլում ենք ,երբ համակարգիչը դնում ենք սեղանին ,ինչու նրանք չեն թռչում կամ իջնում ?:Դա ձգողության ուժի պատճառով է ,ձգողության ուժը չի թողնում ,որ իրերը ,մարդիկ,կենդանիները իրենց հավասարակշռությունը կորցնեն ու բարձրանան վեր  կամ իջնեն:

Ըստ վարկածների Նյուտոնը հայտնաբերեց ձգողության ուժի օրենքը:Նա նստած էր խնձորենու տակ և հանկարծ նրա գլխին ընկավ խնձռոր և այդ ժամանակ նա պարզեց ձգողության ուժի գոյության մասին: