<> նախագծի ամփոփում

<< Հայկական ժողովրդական հեքիաթներ >> նախագծի ամփոփում

<< Հայկական ժողովրդական հեքիաթներ >>նախագծի ընթացքում մենք շատ բարբառային բառեր ընկալեցինք և սովորեցինք :Նաև մի քանի պատմվածքների մեջ գրված էր որևէ վայրի անվան ստեղծման մասին ,օրինակ ` Ուշի գյուղինը ,կամ Պարկակերի աղբյուրինը ,Պարկակերի սարը,Ջաջուռ աղբյուրը :Այդ պատմվածքները նաև զավեշտալի էին և ունեին իմաստ :Նրանցից մի քանիսին ես կարող էի անվանել առակ :Նաև դրանք հասկանալը դժվար էր, քանի որ բարբառային բառերւ երբեմն անհասկանալի էին լինում : Մի փոքր նման են Արցախի և Լոռիի բարբառին :Այդ նախագիծը և նրա ընթացքը շատ հետաքրքիր էր անցնում:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s