Բջիջներ

Բջիջը ամենապարզ կենդանական օրգանիզմներից է :Բջիջի մեծ մասը կազմում է ջուր ` մոտավորապես 70-ից  80 % , հանքային աղերը կազմում է` 1-ից 1.5%,սպիտակուցները ` 10-ից 20%    , ճարպերը ` 1- ից 5% ,   ածխաջրերը ` 0,2-ից  2 %  ,նուկլեինաթթուները ` 0,2-ից  2 %:Բջջի մեջ ջրից հետո ամենամեծ տեղը զբաղացնում է սպիտակուցը :Մազը ,եղունգը ,ճանկը ,փետուրը ,սմբակը համարյա թե ամբողջությամբ կազմված են սպիտակուցներից :Օրգանական նյութերից կարևոր դեր է կատարում ածխաջուրը նոսւյնպես :Ածխաջրերից են առաջացել գլյուկոզը ,սախարոզը ,ցելուլյոզը: Օրգանիզմին պետք է լինում մոտավորապես 30 % էներգիա ,որը այն ստանում է ճարպի օգնությամբ :Ճարպերը պաշտպանում են տարբեր կենդանիներին ջերմաստիճանի կորստից :