Գրադարանում

Ես այսօր շարունակեցի կարդալ ,,Ռոբինզոն Կրուզո ,, գիրքը :Այսօր ես կարդացի այս հատվածը .

Ռոբինզոնը տեսնում է վայրենիներին ,և սկսում վախենալ :Նա տեսնում է ,որ այդ վայրենիները սկսում են զոհբերել ,բայց նրանցից մեկը փախչում է և գալիս Ռոբինզոնի թաքստոցը :Սկզբում  նա իմացավ ,որ իր ընկերները ապրում են այդ վայրենիների հետ :Սկզբում նա մտերմացավ  այդ վայրենիի հետ ,բայց իմացավ թե նա յրան կուտի ու սկսեց միքիչ քիչ շփվել  :Բայց հետո նա մտերմացավ նրա հետ :

Ահա այդքանը ես կարդացի :

Պտուղ և սերմ

​Երբ ,որ ծառը կամ թուփը ծաղիկ է տալիս , հետո աճում է պտուղը :Պտուղը լինում է կամ միասերմ կամ բազմասերմ : Միասերմ պտուղներից են դեղձը, ծիրանը, մանգոն, ավոկադոն ,դա նշանակում է ,որ նրանց սերմը (կորիզը) մեկ հատ է :Իսկ խնձորը ,նուռը, ելակը, լիմոնը բազմասերմ են ՝ նրանք ունեն շատ սերմեր (կորիզներ):Պտղի արտաքին մասը կոչվում է պտղապատյան:Բնության մեջ տարբերում են պտղի հետևյալ ձեվերը ՝ կորիզապտուղ,հատապտուղ ,պտղաբանջար,արմատապտուղ,հատիկ ,պատիճ,ունդ,տուփիկ ,ընկույզ և այլ ձևեր:Սերմընարտաքինից պատված է սերմամամշակով ,այն պաշտպանեում է կորիզին չորանալուց և վնասվացքներից: