Պտուղ և սերմ

​Երբ ,որ ծառը կամ թուփը ծաղիկ է տալիս , հետո աճում է պտուղը :Պտուղը լինում է կամ միասերմ կամ բազմասերմ : Միասերմ պտուղներից են դեղձը, ծիրանը, մանգոն, ավոկադոն ,դա նշանակում է ,որ նրանց սերմը (կորիզը) մեկ հատ է :Իսկ խնձորը ,նուռը, ելակը, լիմոնը բազմասերմ են ՝ նրանք ունեն շատ սերմեր (կորիզներ):Պտղի արտաքին մասը կոչվում է պտղապատյան:Բնության մեջ տարբերում են պտղի հետևյալ ձեվերը ՝ կորիզապտուղ,հատապտուղ ,պտղաբանջար,արմատապտուղ,հատիկ ,պատիճ,ունդ,տուփիկ ,ընկույզ և այլ ձևեր:Սերմընարտաքինից պատված է սերմամամշակով ,այն պաշտպանեում է կորիզին չորանալուց և վնասվացքներից:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s