Պատմություն դասարանական

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.02.2017

1. Թվարկել անկախության վերականգնման ներքին և արտաքին պատճառները;

Արտաքին 

Սելևկյան պետությունը ցանկացավ գրավել Հայաստանը բայց քանի ,որ Մեծ Հայքը և Փոքր Հայքը միասին էին պայքարում ,ամենինչ ապարդյուն էր ,Հայաստանին չգրավեցին :

Ներքին

Ալեքսանդր Մակեդոնացու զորքը ցանկացավ գրավել Բարձր Հայքի ոսկու հանքերի շրջանը բայց հայկական զորքը ջախջախեց նրա զորքը :

Սելևկյան պետությունը ցա

2. Պատմել մ.թ.ա. III դարի հայոց թագավորությունների մասին;

3. Ապացուցել, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին չի  Հայաստանը:

Գավգամեկաի ճակատամարտից 2-3 տարի հետո Ալեքսանդր Մակեդոնացու զորաբանակներից մեկը Մենոն զորավարի գլխավորությամբ ուղեվորվեց գրավելու Բարձր Հայքի ոսկու հանքերի շրջանը:Հայերը իր զորքը ոչնչացնում են և նրան չի հաջողվում գրավել Հայաստանը:Դրանից հետո Ալեքսանդրը չփորձվեց նորից զորք ուղարկել Հայերի դեմ :

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 68-75

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s