Գրադարանում

Ես այսօր շարունակեցի կարդալ ,,Ռոբինզոն Կրուզո ,, գիրքը :Այսօր ես կարդացի այս հատվածը .

Ռոբինզոնը տեսնում է վայրենիներին ,և սկսում վախենալ :Նա տեսնում է ,որ այդ վայրենիները սկսում են զոհբերել ,բայց նրանցից մեկը փախչում է և գալիս Ռոբինզոնի թաքստոցը :Սկզբում  նա իմացավ ,որ իր ընկերները ապրում են այդ վայրենիների հետ :Սկզբում նա մտերմացավ  այդ վայրենիի հետ ,բայց իմացավ թե նա յրան կուտի ու սկսեց միքիչ քիչ շփվել  :Բայց հետո նա մտերմացավ նրա հետ :

Ահա այդքանը ես կարդացի :

Պտուղ և սերմ

​Երբ ,որ ծառը կամ թուփը ծաղիկ է տալիս , հետո աճում է պտուղը :Պտուղը լինում է կամ միասերմ կամ բազմասերմ : Միասերմ պտուղներից են դեղձը, ծիրանը, մանգոն, ավոկադոն ,դա նշանակում է ,որ նրանց սերմը (կորիզը) մեկ հատ է :Իսկ խնձորը ,նուռը, ելակը, լիմոնը բազմասերմ են ՝ նրանք ունեն շատ սերմեր (կորիզներ):Պտղի արտաքին մասը կոչվում է պտղապատյան:Բնության մեջ տարբերում են պտղի հետևյալ ձեվերը ՝ կորիզապտուղ,հատապտուղ ,պտղաբանջար,արմատապտուղ,հատիկ ,պատիճ,ունդ,տուփիկ ,ընկույզ և այլ ձևեր:Սերմընարտաքինից պատված է սերմամամշակով ,այն պաշտպանեում է կորիզին չորանալուց և վնասվացքներից:

Դպիր

​Ես  կարդացի Զառա Ոսկանյանի նյութը :Նրա նյութը շատ հետաքրքիր էր :Ես ընտրեցի նրա նյութը տարբեր պատճառներով.

  1. Նա իմ տեխնոլոգիաի ուսուցչուհին էր
  2. Ես սիրում եմ դիզայն ,իսկ ընկեր Զառան Դպրոց-պարտեզի դիզայներն է 
  3. Քանի ,որ ընկեր Զառան ունի շատ լավ երևակայություն նա ամենինչ գեղեցիկ է արել և դա ինձ դուր եկավ

Ահա պատճառները:

Ինձ տոնածառը շատ դուր եկավ այն շատ գեղեցիկ է ,հետաքրքիր,ինձ դուր եկավ ,որ ընկեր Զառան այն արեց հին գրքերով ,կարծես Դպրոց-պարտեզը մի հին  պատմություն դառնար այդ տոնածառի օգնությամբ :

Ահա և հղումը ՝ http://dpir.mskh.am/hy/node/1345

Homework

​Text 26 questions 

What did the lady see at the beginning of the story ?

She see a mouse .
Where did she see it ?

She see it in her kitchen floor .
Why did she run out of her house ?

Because she very afraid.
Where did she go ?

 She go out of her house ,she go to the bus .
What did she do when she got there ?

She bought mouse-trap.
Who spoke to here there ?

With she spoke shopkeeper .
What did he say to her ?

 He say that she must put some cheese in mouse-trap ,and then mouse will enter her trap.
What did the lady do often ?

She come home .
Where did she look ?

She look in cupboard .
What was she looking for ?

She was looking for cheese .
 Did she find it ?

No
Why didn’t she go to the shops ?

Because was late .
What did she do then ?

Then she cut picture of cheese .
What happened next morning ?

Next morning she saw mouse picture in the mouse-trap .

Text 27 questions 

What happened when Nasredin’s first wife died ?

He married again .
What was his second wife like ?

She was very young than Nasredin and she was very strong..
What did he and his new wife often do ?

They often quarrelled .
What did Nasredin do one night ?

He come late .
What did his wife say ?

She say :I cooked this dinner 2 hours ago .It is  quite spoiled now .

 

How did she feel ?

She was angry.
What did she do ?

She gave him (Nasredin ) push and he fell down stairs .

What happened then ?

Then Nasredin’s neighbour listen that  noise .
Why was she able to push him over ?

Because he come late and dinner is spoiled .
Who was listening ?

Nasredin’s neighbour listen .
Why was she listening ?

Because she was always eager to know what happened  in every body house .
 What did she do ?

She come to his front door and knocked.
 When did she do this ?

???
What did she say ?

She say :-What happened ?
What did Nasredin answer ?

He answer :-My coat fell down the stairs .
 What did the woman say then ?

Woman say :-How can coat made big noise ?
What was Nasredin answer ?

He answer :-Of course it would ,if I was inside of it.
Ex.2

They are reading-They’re reading .

It is flying-It’s flying 

We are not cleaning the floor-We aren’t cleaning the floor

I am not crying  -I’m not crying

 

Ex.3

Are they cooking? No , they aren’t .They’re reading .

Are they skiing ? No ,they aren’t .They’re swimming .

 Are they dancing ?Yes ,it is .They’re dancing .

Is it flying ?Yes ,it is .It’s flying .