Մանրադիտակով դիտումներ

Մանրադիտակով դիտումներ

Մենք նաև այսօր դիտեցինք մանրադիտակով և իմացանք ինչպես է ճիշտ դիտել մանրադիտակով: Մանրադիտակը մեզնից պետք է լինի 20 սմ հեռավորության վրա ,որպեսզի չգցենք այն :Մանրադիտակի հայելին պետք է ուղղված լինի լույսին և ոչինչ չպետք է փակի լույսը :Մանրադիտակները ունենում են տարբեր խոշորացնելու չափսեր :Մանրադիտակի վրա կա ապակի ,այդ ապակու վրա տեղադրում ենք այն իրը ,որը ցանկանում ենք տեսնել մանրադիտակով ,որպեսզի ապակին չշարժիվի նրան հատուկ պահելու բռնակներ կան :

Շնչառություն

Շնչառություն

Բոլոր կենդանի օրգանիզմներն էլ շնչում են :Շնչառությունը դա շրջակա միջավայրի և օրգանիզմի գազափոխությունն է ,որի ժամանակ օրգանիզմը շնչում է թթվածին և արտադրում ածխաթթու գազ :Մարդիկ շնչում են թոքերի օգնությամբ ,ձկները խռռիկների ,ծաղիկավոր բույսերն էլ շնչում են հերձանցքների և ոսպիկների միջոցով ,միջատները շնչում են օդատար խողովակներով :

Ճիշտ շնչելու ձևը

Շատերը սխալ են շնչում :Շատերը քթով և թթվածին են վերցնում և քթով արտադրում այն ածխաթթու գազ ,կամ մնացածը բերանով են շնչում (և թթվածինն են բերանով վերրցնում և արտադչքւմ բերանով ածխաթթու գազ ) :Ճիշտ շնչելու ձևը այսպես է ՝ թթվածինը վերցնում ենք քթով ,իսկ ածխաթթու գազը արտադրում բերանով :Բերանով շնչելը սխալ է ,որովհետև այդպես բոլոր մանրեները կմտնեն մեր օրգանիզմ և մենք  շուտ կհիվանդանանք ,իսկ երբ քթով են շնչում մեր քթի մազիկնեը այդ մանրեները տանում են  քթիմիջնապատ  :Իսկ միայն քթով շնչելը վնաս է նրանով ,որ մենք այդպես ծանրաբեռնում ենք մեր քիթը :