Ֆոթոսինթեզ

Կանաչ բույսերի ածխածնով սնվելու պրոցեսը, որ տեղի Է ունենում քլորոֆիլի օգնությամբ կլանվող լուսային Էներգիայով կոչվում է ֆոտոսինտեզ կամ լուսասինթեզ:Բույսերը կլանելով արևի լույսը արտադրում են թթվածին ,հետո  մենք շնչում ենք և արտադրում ածխաթթու գազ:Բայց նաև կան բույսեր որոնք չեն արտադրում թթվածին ՝ սնվում են թթվածնով ,և արտադրում են ածխաթթու գազ : Բույսը սնվում է երկու ձևով ՝ օդային ձևով և ստորգետմյա ձևով ,ստորգետնյա ձևը մեզ շատ հայտնի է ՝դա այն սնվելու ձևն է որ բույսը արմատներից ջուր և հողից օգտակար նյութեր է կլանում ,իսկ օդային սնվելու ձևը դա արևի օգնությամբ է ՝արևը իր լույսը փոխանցում է տերևներին և այդպես էլ նրանք սնվում են :