Ֆոթոսինթեզ

Կանաչ բույսերի ածխածնով սնվելու պրոցեսը, որ տեղի Է ունենում քլորոֆիլի օգնությամբ կլանվող լուսային Էներգիայով կոչվում է ֆոտոսինտեզ կամ լուսասինթեզ:Բույսերը կլանելով արևի լույսը արտադրում են թթվածին ,հետո  մենք շնչում ենք և արտադրում ածխաթթու գազ:Բայց նաև կան բույսեր որոնք չեն արտադրում թթվածին ՝ սնվում են թթվածնով ,և արտադրում են ածխաթթու գազ : Բույսը սնվում է երկու ձևով ՝ օդային ձևով և ստորգետմյա ձևով ,ստորգետնյա ձևը մեզ շատ հայտնի է ՝դա այն սնվելու ձևն է որ բույսը արմատներից ջուր և հողից օգտակար նյութեր է կլանում ,իսկ օդային սնվելու ձևը դա արևի օգնությամբ է ՝արևը իր լույսը փոխանցում է տերևներին և այդպես էլ նրանք սնվում են :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s