Homework

Text 37

What did Mr Williams see last year ?

Last year he saw an article .
Where did he see it ?

He saw that in magazine .
Was he sure ?

No .
What did he think of the article ?

He think that it was very interesting .
What was the article ?

That was very interesting.
 What did Mr Williams do after  he had read the article ?

He write name of that article and magazine name .
What happened then ?

Then he lost his notebook .
What was Mr Williams asking in his letter ?

He asking to copy name of that article and of that magazine .
What do you think a person who got Mr William’s letter would do ?

?

Տանը

Ի՞նչ գիրք ընթերցեցիր գրադարանում։

Ես գրադարանում շարունակեցի ընթերցել Դանիել Դեֆֆոի «Ռոբինզոն Կրուզո » գիրքը :

Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրու ընթերցածդ։

Այս հատվածում Ռոբինզոնի կղզի են գալիս օտարներ և նա սկսում է իր թմի հետ առեվանգել նրանցից միքանիսին և նրա թմի քանակը ավելանում է մինչև 7 հոգի և այդ մարդիկ ում նա առեվանգել է նրան ծառայում են :


Ի՞նչ հերոսների հանդիպեցիր։

Հանդիպեցի նոր հերոսները :


Ո՞ր հերոսի փոխարեն կցանկանայիր լինել․ ինչու՞։

Ես կցանկանայ լինել Ռոբինզոնի փոխարեն ,որովհետև նրա կյանքը շատ հետաքրքիր է :

Նոր բառեր կազմի՛ր հետևյալ բառերով․

օր, կաթ, որմ, սյուն, նկար, զարդ, վարս, ոսկի, դեղին, կրակ։

Օրակարգ ,կաթնամթերք ,որմնանկար,?,դիմանկար ,զարդատուփ ,վարսահարդար ,ոսկերիչ ,դեղնականաչ ,կրակայրիչ :

Առանձնացրու հետևյալ բառերի արմատները․
գլխավոր-գլուխ
մազակալ-մսզ

հացթուխ-հաց 

գրավոր-գիր
բառացի-բառ
բալենի-բալ
նկարիչ-նկար
ճրագակալ-ճրագ
լուսերես-լույս
գծավոր-գիծ

Дома

Вопросы к тексту:

– Почему старик сказал человеку с горячим сер¬дцем, что он уже давно нашел счастье? (Умел радовать¬ся красоте).

По тому что он не был равнодушен к природе .

– Хотели бы вы так же, как человек с горячим серд¬цем, восторженно чувствовать красоту природы?

Да

– Кто из двух путников имел больше радости в жиз¬ни, почему?

 Радость имел человек с горячим сердцем .По тому что он  любовался природой и не был равнодушен .

 Домашнее задание: Подготовится к пересказу текста » Рассказ о горячем и холодном сердце», напишите, что, по-вашему, сделает человек с горячим сердцем и человек с холодным сердцем.

 Человек с горячим сердцем : заботиться о животных, помогает пожилым людям ,любуется природой , будет добр ко всем , не будет жадным  и все будут любить его .

 Человек с холодным сердцем: равнодушно смотрит на дерущихся мальчишек, никогда не накормит бездомных собак и кошек , некогда не будет добр ,не будет любоваться природой , и будет равнодушен .