Տանը

Ի՞նչ գիրք ընթերցեցիր գրադարանում։

Ես գրադարանում շարունակեցի ընթերցել Դանիել Դեֆֆոի «Ռոբինզոն Կրուզո » գիրքը :

Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրու ընթերցածդ։

Այս հատվածում Ռոբինզոնի կղզի են գալիս օտարներ և նա սկսում է իր թմի հետ առեվանգել նրանցից միքանիսին և նրա թմի քանակը ավելանում է մինչև 7 հոգի և այդ մարդիկ ում նա առեվանգել է նրան ծառայում են :


Ի՞նչ հերոսների հանդիպեցիր։

Հանդիպեցի նոր հերոսները :


Ո՞ր հերոսի փոխարեն կցանկանայիր լինել․ ինչու՞։

Ես կցանկանայ լինել Ռոբինզոնի փոխարեն ,որովհետև նրա կյանքը շատ հետաքրքիր է :

Նոր բառեր կազմի՛ր հետևյալ բառերով․

օր, կաթ, որմ, սյուն, նկար, զարդ, վարս, ոսկի, դեղին, կրակ։

Օրակարգ ,կաթնամթերք ,որմնանկար,?,դիմանկար ,զարդատուփ ,վարսահարդար ,ոսկերիչ ,դեղնականաչ ,կրակայրիչ :

Առանձնացրու հետևյալ բառերի արմատները․
գլխավոր-գլուխ
մազակալ-մսզ

հացթուխ-հաց 

գրավոր-գիր
բառացի-բառ
բալենի-բալ
նկարիչ-նկար
ճրագակալ-ճրագ
լուսերես-լույս
գծավոր-գիծ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s