Շնչառություն

Շնչառություն

Բոլոր կենդանի օրգանիզմներն էլ շնչում են :Շնչառությունը դա շրջակա միջավայրի և օրգանիզմի գազափոխությունն է ,որի ժամանակ օրգանիզմը շնչում է թթվածին և արտադրում ածխաթթու գազ :Մարդիկ շնչում են թոքերի օգնությամբ ,ձկները խռռիկների ,ծաղիկավոր բույսերն էլ շնչում են հերձանցքների և ոսպիկների միջոցով ,միջատները շնչում են օդատար խողովակներով :

Ճիշտ շնչելու ձևը

Շատերը սխալ են շնչում :Շատերը քթով և թթվածին են վերցնում և քթով արտադրում այն ածխաթթու գազ ,կամ մնացածը բերանով են շնչում (և թթվածինն են բերանով վերրցնում և արտադչքւմ բերանով ածխաթթու գազ ) :Ճիշտ շնչելու ձևը այսպես է ՝ թթվածինը վերցնում ենք քթով ,իսկ ածխաթթու գազը արտադրում բերանով :Բերանով շնչելը սխալ է ,որովհետև այդպես բոլոր մանրեները կմտնեն մեր օրգանիզմ և մենք  շուտ կհիվանդանանք ,իսկ երբ քթով են շնչում մեր քթի մազիկնեը այդ մանրեները տանում են  քթիմիջնապատ  :Իսկ միայն քթով շնչելը վնաս է նրանով ,որ մենք այդպես ծանրաբեռնում ենք մեր քիթը :

Տանը

Գրադարանում ընթերցած ստեղծագործության մասին նյութ գրել

Ես կարդացի ,,Ռոբինզոն Կրուզո ,, պտմվածքի շարունակությունը :Այս հատվածում Ռոբինզոնը Ուրբաթի հետ Ուրբաթի հորը և իսպանացուն տանում են Ռոբինզոնի տունը :Ուրբաթը նրանց համար ճաշ է պատրաստում և պարզվում է ,որ Ուրբաթը լավ խոհարար է :Այս հատվածքւմ Ռոբինզոնը խոսում է Ուրբաթի հոր հետ ,հարցնելով թե արդյոք կվերադարնան վայրենիները այս կղզի ,իսկ Ուրբաթի հայրը այսում է որ նրանք վախեցած կլինեն և հաստատ չեն վերադառնան :Ահա այսքանը կարդացի այսօր :
Ամբողջացնել շարադրությունը

Շարունակել շարքը․

Անգլիա, Ֆրանսիա, խավիար,բամիա ,քիմիա ,Դանիա,Բունիա

Կետադրել․

Աղջիկը հասկացավ , որ գնացքից ուշացել է։

Ուսուցիչը թույլ չտվեց ինձ ներս մտնել , որովհետև ուշացել էի։

Արամազդը հրաշալի երգում էր,  իսկ քույրը՝ պարում։

Երիտասարդը կհաղթի , եթե դատավորն անաչառ դատի։