Տանը

Ամբողջացնել շարադրությունը։

«Ախ, երանի գարուն լինի» 

Եթե հիմիկվա գարունը իրական լիներ…

Օրինակ ինձ համար այդքան էլ գարուն չէ ,անցած տարի այնքան շոգ էր գարնանը ,իսկ այս տարի դեռ Մարտին հալեց ձյունը ,ես կարող եմ ասել որ նույնիսկ չհալեց ,որովհետև անցած գարնանը Երևան-Արցախ ճանապարհին նույնիսկ մեկ ձյան բեկոր չկար իսկ այս գարնանը ամբողջը պատված է ձյնով :Ես շատ եմ կարոտել իրական գարնանը ,օրինակ անցած տարի իրական գարուն էր և կուզենայ որ այս տարի նույնպես այդպես լինի :

Աստղանիշերի փոխարեն գրել համապատասխան տառը:

Սիրո՛ւն երեխա, որբ ես մնացել,
Քո անբախտ մորը գերի են տարել.
Նա գնա՜ց, կորա՜վ, էլ ետ չի գալու,
Էլ ո՛չ մի անգամ քեզ կաթ չի տալու։
Նա քեզ փաթաթեց լայն տերևներով,
Ճոճի մեջ կապեց նանիկ ասելով,

Նա լաց էր լինում աղի արցունքով,
Իր վերջին նանիկն ասում էր լալով.
«Նանա, բալի՛կս, նանա՜,
Մեծատերև թաթաշոր,
Մանրատերև ոտաշոր…

Դուրս գրել հինգ ածական և դրանցով նախադասություններ կազմել։

Սիրուն-Այն աղջիկը շատ սիրուն տեսք ունի :

Անբախտ-Անին անբախտ է ,նրա մոտ ոչինչ չի ստացվում :

Լայն-Այս զգեստը շատ լայն է :

Աղի-Անցած անգամ ճաշը աղի էր ստացվել ,իսկ այս անգամ ոչ :


Ընթերցել և ձայնագրել հատվածը։

Սիրո՛ւն երեխա, որ* ես մնացել,
Քո անբա*տ մորը գերի են տարել.
Նա գնա՜ց, կորա՜վ, էլ ետ չի գալու,
Էլ ո՛չ մի ան*ամ քեզ կաթ չի տալու։
Նա քեզ փաթաթեց լայն տեր*ներով,
Ճոճի մե* կապեց նանիկ ասելով,

Նա լաց էր լինում աղի արցունքով,
Իր վեր*ին նանիկն ասում էր լալով.
«Նանա, բալի՛կս, նանա՜,
Մեծատեր* թաթաշոր,
Մանրատերև ոտաշոր…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s