Հետևյալ բառերին 

վերջածանցներ 

ավելացնելով՝ ստացիր 

նոր բառեր․


տուն-կապույտ տնակ

մայր-բարի մայրիկ


քաղաք-քաղաքային 

ոստիկան


անիվ-?


ձի-նիհար ձիավար


բույր-բուրավետ սուրճ

ծաղիկ-ծաղկային 

դաշտ 

դաս-մեծ դասարան

թև-թևավոր ծիտ

Կազմածդ բառերով բառակապակցություններ կազմիր։