Ինքնաստուգում

Ինչ է իրենից ներկայացնում փոշոտումը

Փոշոտում-երբ որ ծաղկափոշին ընկում է վարսանդի սպիի վրա տեղի է ունենում փոշոտում:
Ինչպես է տեղի ունենում շնչառությունը բույսերի և կենդանիների մոտ

Բույսերի շնչառություն-Բույսերը շնչում են ածխաթթու գազ և արտաշնչում թթվածին ,բայց գիշերը բույսերը շնչում են թթվածին և արտաշնչում ածխաթթու գազ ,որովհետև գիշերը չկա արև և ֆոտոսինթեզ տեղի չի ունենում :
Կենդանիներ-Կենդանիները այնպես ինչպես մարդիկ թոքերով են շնչում ,շնչում թթվածին և արտաշնչում ածխաթթու գազ :Բայց օրինակ ձկները շնչում են իրենց խռիկներով :
Օրգանիզմը մեկ ամբողջական համակարգ

Օրգանիզմ-բջիջները իրար հետ միանալով ստեղծում են հյուսվածքներ ,հյուսվածքները իրար հետ միանալով  ստեղծում են օրգան ,օրգանները իրար հետ միանալով ստացվում է օրգանիզմ :
Սեռական բազմացում

Սեռական բազմացում- Սեռական բազմացմանը մասնակցում են երկու սեռի ներկայացուցիչներն են  ՝ իգական և արական : Սեռական բազմացմանը մասնակցում են երկու առանձյակներ  արական և իգական  ,և նրանց յուրաքանչուրի  սեռական գեզձերում առաջանում են սեռական բջիջներ ՝  գամետներ:
Ամսեռ բազմացում 

Անսեռ բբազմացում- Անսեռ բազմացմանը մասնակցում է ծնողական մի ձև :Այն կիսվում է և առաջանում է երկու կամ ավելի բջիջներ :
Սերմերի տարածվածությունը

Սերմերը տարածվում են քամու ,մարդկանց ,կենդանիների օգնությամբ:

Քամու-քամին փչում է և սերմերը ընկնում եննև աճում:
Մարդկանց-բերքահավաքի ժամանակ մարդիկ սերմերը հավաքում են և էլի աճացնում :
Կենդանիների-կենդանիները վերցնում են սերմը և տնկում հողի տակ ,հետո լինում է որ նրանք մոռանում են այն վայրը թե որտեղ են տնկել և այդպես էլ այն աճում է :
Բույսերի աճը և զարգացումը

Բույսերի աճը և զարգացումը- Բույսերը աճում են իրենց արմատների միջոցով ,ֆոտոսինթեզի միջոցով :Որպեսզի բույսը ունենա արմատներ և կատարվի ֆոտոսինթեզ դրա համար պետք է ջուր ,արևի լույս ,օդ և խնամք :