Տանը

Տանը

Շաբաթ և կիրակի
Ձայնագրի՛ր/ տեսագրի՛ր հետևյալ բանաստեղծություններից  մեկը/երկուսը։
«Հոգնել եմ» 
«Հորովելը»
«Չես ասի ոչ մի բառով»
«Ինչու հիշեցրի»
«Կգամ» 
«Ես կուզեի»
Բանաստեղծություններից որևէ մեկի վերնագրով շարադրություն գրիր։

Ես կուզեի

Ես կուզեի ,որ այս աշխարհում բոլորը բարի ,հոգատար ,արողջ լինեն :Կուզեի որ բոլորը մաքրասեր լինեն :Կուզեի ,որ թուրքերը և ադրբեջանցիները չլինեին :Կուզեի որ աղքատ մարդիկ չլինեին :Ես շատ բաներ կուզեի ….. 


Հետևյալ բառերը որպես կոչական օգտագործելով՝ կազմի՛ր նախադասություններ։
Անի, երիտասարդ, վարորդ, զինվոր, Էդիկ, տղա, Ռեքս, հիմար, մատուցող, աշակերտ։


Անի՛ , գնա խանութ:

Երիտասա՛րդ ձեզ համեստ պահեք:

Վարո՛րդ ,մի քիչ կամաց վարեք :

Զինո՛ր ,կրակիր հիմա :

Էդի՛կ ,դու չես լսում քո տատիկին :

Տղա՛ , դու շատ լավ գիտես գեռմաներեն :

Ռե՛քս ,եկ այստեղ :

Հիմա՛ր , գնա այստեղից :

Մատու՛ցող ,կմոտենաք ?

Աշակե՛րտ ,արի գրատախտակի մոտ :

Ընդգծի՛ր կոչականները։
Ինձ
մո՛տ արի, փոքրի՛կ։
Դուռը,
Արա՛մ, խնդրում եմ փակի՛ր։
Աղջի՛կ
, հերիք է խոսես։
Դասարա՛ն
, լռությու՛ն պահպանեք։
Տիկնա՛յք
և , բարի գալուստ։