Արևադարձ (բույս)

Արևադարձ վույսը պատկանում է գաղտրիկազգիների ընտանիքին :Արևադարձի ցողունի բարձրությունը սովորաբար հասնում է 20-40 ամենաշատը 100 սմմ:Արևադարձի տերևները հերթադիր են ,պարզ ,ամբողջաեզր:Ծաղկաբույլը միակողմանի ոլորք է ,ծաղիկներն էլ սպիտակ ,դեղին ,մանուշակագույն :Արևադարձը ծաղկում է հուլիս-սեպտեմբերին:Պտուղը քառաբաժան է :Բույսի տեսակներից միքանիսը դեղաբույսեր են:Արևադարձը տարածված է Լոռու ,Արագածոտնի ,Կոտայքի ,Շիրակի,Տավուշի,Սյունիքի և ուրիշ մարզերում :Եվ ցավոք այն գրանցված է ՀՀ կարմիր գրքում :

Տանը

Տանը

Լրացնել բաց թողնված տառերը։
Անգիր սովորել։
Ձայնագրություն/ տեսանյութ պատրաստել։

ՊՏՈԻՂԴ ՔԱՂՈՂ ՉԿԱ

Պտուղդ քաղող չկա, 

Մասրենի, սարի մասրենի, 

Պատիվդ պահող չկա, 

Մասրենի, բարի մասրենի։

Ասում են՝ էլ մարդ չկա, 

Որ փնտրի քնքշանքդ փշոտ, 

Քեզ գրկի ու տաքանա, 

Մասրենի, ժայռի մասրենի։

Երեսիդ նայող չկա, 

Մասրենի, վայրի մասրենի, 

Կրքերիդ կրակը քեզ

Թող այդպես այրի, մասրենի…

Կանգնել ես քո բարձունքին, 

Մեկուսի, մենակ, մենավոր…

Իմ երես առած դարում

Դու լքված այրի, մասրենի։

Գտի՛ր  տեղեկություն մասրենու մասին․ ներկայացրու տեսանյութի/ ձայնագրության/ պրեզենտացիայի ձևով։

Դասարանում

Թվի  բաժանարար
Խնդիր1: Սեղանի վրա դրված է 6 թուղթ: Ամեն անգամ թույլատրվում է վերցնել ցանկացած թվով թղթեր և յուրաքանչյուրը բաժանել 6 մասի: Հնարավո՞ր է արդյոք, որ որոշ քայլերից հետո սեղանին լինի 2017 կտոր թուղթ:

Եթե բոլոր թղթերը բաժանենք 6 մասերի ,կստացվի զույգ թիվ ,իսկ 2017-ը կենտ թիվ է ,հետևաբար հնարավոր չէ :

Խնդիր 2: 19 նապաստակներից պետք է դասավորել վանդակներում այնպես, որ տարբեր վանդակներում լինեն տարբեր քանակությամբ նապաստակներ: Առավելագույնը քանի՞ վանդակում է հնարավոր տեղավորել նապաստակներին:

1+3+4+5+6=19

5
Խնդիր 3: Կապիկների երկու խումբ սկսեցին կոկոսով ֆուտբոլ խաղալ։ Առաջին խաղը պարտվեց առաջին խումբը և իր ունեցած բանանների կեսը տվեց երկրորդ խմբին։ Երկրորդ խաղը պարտվեց երկրորդ խումբը և իր ունեցած բանանների կեսը տվեց առաջին խմբին, որից հետո վերջին երրորդ խաղը կրկին պարտվեց առաջինը և իր ունեցած բանանների կեսը տվեց երկրորդին։ Ինչից հետո առաջին խմբի մոտ եղավ 15 բանան, իսկ երկրորդի մոտ՝ 33։ Առաջին խումբը սկզբում քանի՞ բանան ուներ։ 
1 թիմ-15 15×2=30

2 թիմ -33 33-15=18

30-18=12

18×2=36

12×2=24

36-12=24
Երկու թմերը ունեին 24 բանան

Խնդիր 4: Գտնել 16⋅26⋅36⋅46⋅⋯⋅96  արտահայտության արժեքի վերջին թվանշանը. 

Վերջին թվանշանը 6 է 

Խնդիր 5: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 թվանշանները դասավորել այնպես, որ երկու 1-երի միջև գրված լինի մեկ թվանշան, 2-ների միջև՝ երկու թվանշան, 3-ների միջև՝ երեք և 4-երի միջև՝ չորս։
41312432

23421314
Խնդիր 6: Մեծ սեղան ստանալու համար իրար միացրին հնգանկյան տեսք ունեցող մի քանի սեղան՝ ինչպես ցույց է տրված նկարում։ Սեղանի յուրաքանչյուր բաց կողմում կարող է նստել միայն մեկ մարդ։ Քանի՞ հատ այդպիսի սեղան պետք է միացնել իրար 50 մարդ տեղավորելու համար։
50-8=42

42:3=14

14+2=16

      Խնդիր 7: Ուղղանկյունը բաժանված է 7քառակուսիների, ինչպես պատկերված է նկարում: Գտնել ուղղանկյան մակերեսը, եթե հայտնի է, որ փոքր կողմով քառակուսիների կողմի երկարությունը հավասար է 6:

24-լայնություն 

26-երկարություն

3×6=18

18+6=24

24:3=8

18+8=26

26×24=624