Դասարանում

Թվի  բաժանարար
Խնդիր1: Սեղանի վրա դրված է 6 թուղթ: Ամեն անգամ թույլատրվում է վերցնել ցանկացած թվով թղթեր և յուրաքանչյուրը բաժանել 6 մասի: Հնարավո՞ր է արդյոք, որ որոշ քայլերից հետո սեղանին լինի 2017 կտոր թուղթ:

Եթե բոլոր թղթերը բաժանենք 6 մասերի ,կստացվի զույգ թիվ ,իսկ 2017-ը կենտ թիվ է ,հետևաբար հնարավոր չէ :

Խնդիր 2: 19 նապաստակներից պետք է դասավորել վանդակներում այնպես, որ տարբեր վանդակներում լինեն տարբեր քանակությամբ նապաստակներ: Առավելագույնը քանի՞ վանդակում է հնարավոր տեղավորել նապաստակներին:

1+3+4+5+6=19

5
Խնդիր 3: Կապիկների երկու խումբ սկսեցին կոկոսով ֆուտբոլ խաղալ։ Առաջին խաղը պարտվեց առաջին խումբը և իր ունեցած բանանների կեսը տվեց երկրորդ խմբին։ Երկրորդ խաղը պարտվեց երկրորդ խումբը և իր ունեցած բանանների կեսը տվեց առաջին խմբին, որից հետո վերջին երրորդ խաղը կրկին պարտվեց առաջինը և իր ունեցած բանանների կեսը տվեց երկրորդին։ Ինչից հետո առաջին խմբի մոտ եղավ 15 բանան, իսկ երկրորդի մոտ՝ 33։ Առաջին խումբը սկզբում քանի՞ բանան ուներ։ 
1 թիմ-15 15×2=30

2 թիմ -33 33-15=18

30-18=12

18×2=36

12×2=24

36-12=24
Երկու թմերը ունեին 24 բանան

Խնդիր 4: Գտնել 16⋅26⋅36⋅46⋅⋯⋅96  արտահայտության արժեքի վերջին թվանշանը. 

Վերջին թվանշանը 6 է 

Խնդիր 5: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 թվանշանները դասավորել այնպես, որ երկու 1-երի միջև գրված լինի մեկ թվանշան, 2-ների միջև՝ երկու թվանշան, 3-ների միջև՝ երեք և 4-երի միջև՝ չորս։
41312432

23421314
Խնդիր 6: Մեծ սեղան ստանալու համար իրար միացրին հնգանկյան տեսք ունեցող մի քանի սեղան՝ ինչպես ցույց է տրված նկարում։ Սեղանի յուրաքանչյուր բաց կողմում կարող է նստել միայն մեկ մարդ։ Քանի՞ հատ այդպիսի սեղան պետք է միացնել իրար 50 մարդ տեղավորելու համար։
50-8=42

42:3=14

14+2=16

      Խնդիր 7: Ուղղանկյունը բաժանված է 7քառակուսիների, ինչպես պատկերված է նկարում: Գտնել ուղղանկյան մակերեսը, եթե հայտնի է, որ փոքր կողմով քառակուսիների կողմի երկարությունը հավասար է 6:

24-լայնություն 

26-երկարություն

3×6=18

18+6=24

24:3=8

18+8=26

26×24=624

                               

                      
                                                                      

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s