Սննդային շղթաներ 

Բոլոր կենդանիները պետք է սնվեն :Կանաչ բույսերը օգտագործելով արեգակի էներգիան ,ջուրը և օդի ածխաթթու գազը ,սինթեզում են իրենց կենսագործունեության համար:Կենդանիները իրենց անհրաժեշտ նյութերը ստանում են սննդի միջոցով, սնվելով կենդանիներով կամ բույսերով :

Սինթեզելով սննդային նյութերը ,բույսերը իրենց քիմիական կապերում կուտակում են արևի էներգիան ,բույսերը և կենդանիները սնվում են բույսերով ,և ստանում այդ էներգիան :

Օրինակ երբ որ որդը ուտում է կաղամբ ,իր կերած կաղամբի մասի էներգիան նրան է գնում ,երբ որդին ուտում է մի ծիտ օրինակ ՝ կնեխը ,որդի և այդ կաղամբի էներգիան նրան է գնում :Եվ այդպես կաղամբը ,որդը և կնեխը իրար կապված են սննդային շղթաներով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s