Առակ 

Մի օր մի շատ  բարի արջ,

Քայլում էր շատ զարմացած,

Թե ինչպես է  ագահ ագռավը,

Ստով հաղթահարել իր ահը :

Ագռավը բոլորին խաբել է  ,

Մի մեծ գլուխգովան նա դարձել է ,

Բոլորի մոտ մեծախոսել է ,

Եվ շատ ագահ նա դարձել է :

Արջը շատ է զայրանում,

Որպես պատիժ ագռավին ուտում:

Բայց գլուխ գովան ագռավը ,

Երբ զգում է սուր ցավը,

Ընդունում է իր սխալը :

Սակայն ուշ էր չափազանց,

Արջի ստամոքսը գռգռաց:

Իսկ այստեղից հասկացեք ՝գլուխգովան պետք չէ լինել :