Տանը

Ինչպե՞ս կբացատրեք։ Հատվածը՝ Սարոյանի «Մարդկային կատակերգություն»-ից։

  Այս հատվածը ուզում է ասել ,որ պետք է բոլորի հետ կիսվել ,պետք չէ լինել ժլատ :

«Հիշեցեք,- ասաց մայր

 բոլորին,- ձեր ունեցած 

ամեն ինչից միշտ պետք

  տաք։ Դուք պետք է 

նույնիսկ խենթորեն տաք։

 Պետք է շռայլ լինեք։ 

Պետք է տաք բոլոր ձեզ 

հանդիպողներին։ Այդ 

ժամանակ ոչ ոք և ոչ մի 

բան ձեզ խաբելու ուժ չի 

ունենա, որովհետև եթե

գողին տաք, նա չի 

կարողանա ձեզանից 

գողանալ և արդեն գող չի 

լինի։ Եվ ինչքան շատ 

տաք, այնքան ավելի 

շատ պիտի ունենաք 

տալու համար»։
Ձայնագրի՛ր հատվածը։
Աշխատի՛ր բառարանով։


Գտնել հետևյալ բառերի

 հականիշները։

Մեղմ-խիստ
վիթխարի-փոքր
ստոր-ազնիվ
կատաղի-հանգիստ
ամուր-թույլ
բարետես-չարատես
վայրի-տնային
անտարբեր-?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s