Տանը

Բացատրի՛ր դարձվածքները։

Խելքը գնալ-գժվել
աչքը ջուր կտրել-սպասել
լեզու գտնել-հասկանալ
գլուխ տալ-բարևել
հոգին տալ-նվիրվել
թևաթափ լինել-ուժերը սպառել
հոգին հանել-բարկացնել

Հետևյալ դարձվածքներն արտահայտել մեկի բառով։ Օրինակ՝ ջրի գին- էժան, մատչելի։

Անկողին ընկնել-հիվանդանալ
պոչը քաշել-գնալ
ոտքերն ընկնել-աղաչել
աչքը ջուր կտրել-սպասել
քթի տակ-?

Ծաղիկ արմատով կազմիր 5-ական բառ, որոնց մեջ մի դեպքում ծաղիկը սկզբնաբաղադրիչ լինի, մի դեպքում՝ վերջնաբաղադրիչ։ Օրինակ՝ ծաղկաման, արևածաղիկ։

Ծաղկեփունջ ,արևածաղիկ,ծաղկաման ,ծաղկաբույս ,ծաղկեպսակ :