Տանը

Բացատրի՛ր դարձվածքները։

Խելքը գնալ-գժվել
աչքը ջուր կտրել-սպասել
լեզու գտնել-հասկանալ
գլուխ տալ-բարևել
հոգին տալ-նվիրվել
թևաթափ լինել-ուժերը սպառել
հոգին հանել-բարկացնել

Հետևյալ դարձվածքներն արտահայտել մեկի բառով։ Օրինակ՝ ջրի գին- էժան, մատչելի։

Անկողին ընկնել-հիվանդանալ
պոչը քաշել-գնալ
ոտքերն ընկնել-աղաչել
աչքը ջուր կտրել-սպասել
քթի տակ-?

Ծաղիկ արմատով կազմիր 5-ական բառ, որոնց մեջ մի դեպքում ծաղիկը սկզբնաբաղադրիչ լինի, մի դեպքում՝ վերջնաբաղադրիչ։ Օրինակ՝ ծաղկաման, արևածաղիկ։

Ծաղկեփունջ ,արևածաղիկ,ծաղկաման ,ծաղկաբույս ,ծաղկեպսակ :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s