Հիվանդություններ

Հաճախ եք լսում որ մարդը ջերմություն ունի ,կամ վատ է իրեն զգում ,փորլուծություն ունի և այլն :Դա նշանակում է ,որ նա հիվանդ է :Հիվանդությունը մարդու բնականոն կենսագործունեության ,նրա աշխատունակության կամ շրջակա միջավայրի տարբեր գերծոններին հարմարվելու խանգարումն է :Հիվանդությունները շատ  են և ամեն մի հիվանդություն ունի իր պատճառները :Մի դեպքում դա փոխանցվել է ծնողներից ,մյուս դեպքում ախտածին մանրէի :Կան հիվանդություններ որոնք մարդուն փոխանցվում են մարդուց ,կամ կենդանուց :Կան հիվանդություններ որոնք զարգանում են շրջակա միջավայրի գրործոնների կտրուկ փոփոխությունից օրինակ ՝ արևահարումը ,ցրտահարումը ,այրվացքները և այլն :Շատ հիվանդությունների պատճառ են ծխելը և աղմուկը :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s