Անհատական ուսումնական պլան

Երկուշաբթի 29.05.2017

1.Առավոտյան ընդհանուր պարապունք 

2.Աշխատանք ուսումնական նախագծերով 

3.Միջավայրի խնամք 

4Մարզական ժամ

5.Ընդմիջում

6. Աշխատանք ուսումնական նախագծերով
Երեքշաբթի 30.05.2017

1.Առավոտյան ընդհանուր պարապունք 

2.Նախագծային աշխատանք 

3. Խեցեգործություն կամ պար (ես նախընտրում եմ պար )

4.Աշխատանք ուսումնական նախագծերով

5.Աշխատանք ուսումնական նախագծերով
Չորեքշաբթի  31.05.2017

1.Առավոտյան ընդհանուր պարապունք 

2.Նախագծային աշխատանք

3.Առաջին բուժօգնության դասընթաց

4.Լող

5. Աշխատանք ուսումնական նախագծերով

 

Թարգմանություն

Once there was a small boy named Shankar. He belonged to a poor family.  One day, he was crossing through the forest carrying some woods. He saw an old man who was very hungry.  Shankar wanted to give him some food, but he did not have food for his own.  So he continued on his way.  On his way, he saw a deer who was very thirsty.  He wanted to give him some water, but he did not have water for himself.  So he went on his way ahead.

Then he saw a man who wanted to make a camp but he did not have woods.  Shankar asked his problem and gave some woods to him.  In return, he gave him some food and water.  Now he went back to the old man and gave him some food and gave some water to the deer. The old man and the deer were very happy.   Shankar then happily went on his way.

However, one day Shankar fell down the hill.  He was in pain but he couldn’t move and no one was there to help him.  But, the old man who he had helped before saw him, he quickly came and pulled him up the hill.  He had many wounds on his legs.  The deer whom Shankar had given water saw his wounds and quickly went to the forest and brought some herbs.  After some time his wounds were covered.   All were very happy that they were able to help each other.

Մի անգամ կար մի տղա ,նրա անունն էր Շանկար :Նա աղքատ  ընտանիքից էր :Մի օր նա անցնում էր անտառի կողքով ,իր հետ տանելով փայտեր :Նա տեսավ մի ծեր մարդու, ով շատ սոված էր :Շանկարը ցանկացավ տալ նրան ուտելիք, բայց նրա մոտ չկար ուտելիք :Նա շարունակեց իր ճանապարհը :Իր ճանապարհին նա տեսավ մի եղնիկի ,որը ծարավ էր :Նա ցանկանում էր տար նրան ջուր, բայց նա չուներ ջուր :Նա շարունակեց իր ճանապարհը :

Հետո նա տեսավ մարդու,ով ցանկանում էր պատրաստել վրան ,բայց նա չուներ փայտեր :Շանկարը հսրցրեց նրան իր խնդրի մասին ,և տվեց նրան փայտեր :Որպես վերադարձ նա նրան տվեց ուտելիք և ջուր :Հիմա նա գնաց ծեր մարդու մոտ և տվեց նրան ուտելիք,և տվեց ջուր եղջերուն :Ծեր մարդը և եղջերուն շատ ուրախ էին :Հետո գնաց իր ճանապարհով :

Ինչպես միշտ Շանկարը գլորվեց ձորից : Նա շատ ցավ էր զգում ,և չէր կարողանում շարժվել ,և ոչ մեկ չկար այնտեղ,որպեսզի նրան օգներ :Բայց այն ծերուկը, ում նա օգնել էր նրան տեսավ նրան ,նա արագ եկավ և բարձրացրեց նրան ձորից :Նա ուներ շատ վերքեր իր ոտքին : Այն եղնիկը, որին Շանկարը օգնել էր տալով ջուր ,այդ եղնիկը տեսնելով նրա վերքերը արագ գնաց անտառ և բերեց օգնություն :Մի քիչ հետո նրա վերքերը սկսեցին լավանալ :Բոլորը շատ ուրախ էին և բոլորն էլ ունեին հնարավորություն իրար օգնելու :