Ամառային առաջադրանքներ. Մաթեմատիկա

1.Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5.

ա) 3 ⋅ a + 5 ⋅ b

3×7+5×5=46

3×7=21

5×5=25

21+25=46
բ) 10 ⋅ (a + b) ։ 3

10×(7+5):3=40

7+5=12

10×12=120

120:3=40
գ) (a – b) ⋅ 4 + a ⋅ b

(7-5)×4+7×5=42

7-5=2

2×4=8

7×5=35

35+8=42
դ) 95 ։ b + 49 ։ a

95:5+49:7=26

95:5=19

49:7=7

19+7=26
ե) (a – 7) ⋅ 8 + (b – 5) ⋅ 4

(7-7)×8+(5-5)×4=0

7-7=0

0×8=0

5-5=0

0×4=0

0+0=0
զ) (a – 7) ⋅ (b – 5)

(7-7)×(5-5)=0

7-7=0

5-5=0

0×0=0
2.160 գ ծովի ջրում պարունակվում է 8 գ աղ։ Քանի՞ գրամ ծովի ջուրն է պարունակում 56 գ աղ։

Լուծում

160:8=20

20×56=1120

Պատ.՝ 56գ աղի համար պետք է 1120գ ջուր:

 

3.Գրքում կա 400 էջ։ Նրա էջերի 54 %-ը քանի՞ անգամ է շատ նրա էջերի 18 %-ից։ Կփոխվի՞ արդյոք պատասխանը, եթե գրքում լինի 300 էջ։

Լուծում

 400×54:100=216

400×18:100=72

216:72=3
300×54:100=162

300×18:100=54

162:54=3

Պատ.՝ էջերի 54%-ը 3 անգամ մեծ է էջերի 18%-ից ,եթե գրքում լինի 300 էջ պատասխանը չի փոխվի :

 

4.Պահեստում 2000 կգ մթերք կար։ Առաջին օրը պահեստից տարան ամբողջ մթերքի 40 %-ը, երկրորդ օրը՝ մնացածի 30 %¬ը։ Քանի՞ կիլոգրամ մթերք մնաց պահեստում։
Լուծում

2000×40:100=800

2000-800=1200

1200×30:100=360

1200-360=940
Պատ.՝ կմնա 940 կգ մթերք:

 

5.Արաքս գետի երկարությունը 1072 կմ է։ Ի՞նչ երկարություն կունե¬նա այդ գետի պատկերումը քարտեզի վրա, որի մասշտաբը 1 ։ 5000000 է։
Լուծում

5000000×1072=5360000000

6.Դպրոցում կա 480 աշակերտ։ Նրանց 35 %¬ը մասնակցել է մարզա¬կան մրցումներին։ Աղջիկները մրցումների մասնակիցների 25 %¬-ն են։ Քանի՞ աղջիկ է մասնակցել մրցումներին։
Լուծում

480×35:100=168

168×25:100=42
Պատ.՝ 42 աղջիկ է մասնակցել մրցումներին :

 

7.Համաձուլվածքը կազմված է կապարից և երկաթից, որոնց զանգվածները հարաբերում են այնպես, ինչպես 2 ։ 7։ Որքա՞ն կապար և որքա՞ն երկաթ է պարունակում այդպիսի համաձուլվածքի կտորը, եթե նրա զանգվածը 3600 գ է։

Լուծում

2+7=9

3600:9=400

400×2=800

400×7=2800
Պատ .՝ 800գ կապար ,2800գ երկաթ :
8.Պահանջվում է պատրաստել սպիրտի և ջրի խառնուրդ, որում ջուրը և սպիրտը ունեն 1 ։ 4 հարաբերությունը։ Քանի՞ լիտր ջուր և քանի՞ լիտր սպիրտ պետք է վերցնել 10 լ այդպիսի խառնուրդ ստանալու համար։

Լուծում

1+4=5

10:5=2

2×1=2

2×4=8
Պատ.՝ 2լ ջուր ,8լ սպիրտ :

 

9.Երեք գրքի համար վճարել են 4000 դրամ։ Առաջին գրքի գինը բոլոր գրքերի արժեքի 20 %-ն է։ Մյուս երկու գրքերի գների հարաբերությունը հավասար է 9 եւ 7 թվերի հարաբերությանը։ Ի՞նչ արժե գրքերից յուրաքանչյուրը։

Լուծում

4000×20:100=800

4000-800=3200

9+7=16

3200:16=200

200×7=1400

200×9=1800
Պատ.՝ 1գիրք -800 դր ,2-րդ գիրք 1400 դր ,3-րդ գիրք 1800: 

10.Թոռնիկն այնքան ամսական է, քանի տարեկան որ պապն է։ Պապն ու թոռնիկը միասին  91 տարեկան են։ քանի՞ տարեկան է պապը, քանի՞ տարեկան՝ թոռնիկը։

 

Լուծում

 Պապիկի տարիք-X

Թոռնիկի տարիք – X:12
X+X/12=91

(12X+X)/12=91

13X=91×12

X=(91×12)/13

X=84

91-84=7

Պատ.՝ պապիկի տարիք-84 ,թոռնիկի տարիք 7  :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s