Տանը

. Գրի՛ր տրված բառերին  իմաստով մոտ (հոմանիշ) և տարբեր (հականիշ) մեկական բառ:

Օր.՝ իրազեկ- տեղեկացված, անտեղյակ
գեղանի-գեղեցիկ,տգեղ
հնազանդ-խելոք,անհնազանդ
կարծր-պինդ,փափուկ
ողորկ-հարթ,անհարթ
հարգել-մեծարել,արհամարել
հնազանդ-խելոք,անհնազանդ
դեռատի-երիտասարդ տարեց

Գրի՛ր  հականիշները՝ օգտագործելով բառերի արմատները:
Օր.՝ գիտուն-անգետ

Խելացի-անխելք
կիրթ-անկիրթ
երջանիկ-?
բախտավոր-անբախտ
գեղեցիկ-տգեղ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s