Աշխարհագրություն տնային առաջադրանք

  1. Ինչպե՞ս է առաջացել աշխարհագրությունը

 
Աշխարհագրություն բառը առաջացել է հունարեն գեո կամ գեյա երկուսն էլ երկիր իմաստը ունեցող և գրաֆեին ՝ որը նշանակում է նկարագրել ,գրել կամ պատկերագրել բառերի կապացմամբ :Աշխարհագրությունը երկրի   մասին գիտություների հմակարգ է ,որը ուսումնասիրում է  բնական և արտադրական տարացքային համալիրների ձևավորման և զարգացման օրինաչափությունների մասին :Առաջին անգամ ,,Գեոգրաֆիա,, բառը օգտագործվել է ՝ Էրատոսթենիսի կողմից :

Որո՞նք են ժամանակակից աշխարհագրության հիմնախնդիրները: 

Ժամանակակից աշխարհագրության խնդիրներից են.

 Կազմակերպել երկրում ճշտգրիտ տուրիզմը ,գյուղատնտեսությունը և ճշտգրիտ հասարակական  ծառայությունները:Գտնել տնտեսական վիճակի բարելավման միջոցներ:Ունենալ շահույթ շինարարական և այլ աշխատանքներից:  

  1. Նշեք 5 բնական և 5  հասարակական գիտություն, որո՞նք կապ ունեն աշխարհագրության հետ: Հնարավորության դեպքում ցույց տվեք այդ կապը: 

Բնական-բնագիտություն ,ֆիզիկա ,քիմիա ,կենսաբանություն ,աստղագիտություն :

Հասարակական-տնտեսագիտություն ,պատմություն ,սոցոլոգիա ,քաղաքագիտություն ,ժողովրդագրություն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s