Տանը

Վերլուծի՛ր Վիլյամ Սարոյանի ‹‹Ծիծա՛ղ›› ստեղծագործությունը:

Այդ ստեղծագործությունը կարծես առակ է :Այդ տղան պատահական ծիծաղելով շատ խորը նեղացրեց այդ ուսուցչուհուն :Ստեղծագործությունը ուզում է ասել ,որ կյանքի ամեն մի փոքրիկ հատված կարող  է փոխել ամենինչ :

 


Մի իշխան ցուցադրությամն համար պահում էր երեք ծույլերի: Նրանցից ավելի ծույլ մարդ չկար :


Մի անգամ նրանք պառկած էին ծառի ստվերի մոտ :Հասած տանձի ճյուղերը մինչև գետնին էին հասնում :


-Էհ ,ընկներ տանձը ուղիղ իմ բերանը,-ասում էր առաջին ծույլիկը:


-Ընկներ այն առանց պոչի ավելի հեշտ կլիներ ուտել-երազում էր մյուսը :


-Իսկ չե՞ք դժվարանում հորանջել ,լեզվով քորել,-ասաց երրորդը :


Բացատրիր՝ ո՞րն էր առակի իմաստը


Եթե դու ծույլ ես ,չես ցանկանում աշխատել և միայն երազում ես, իմացի՛ր, դու ոչինչի չես հասնի : Դա է առակի իմաստը:


. Խորհուրդ տուր ծույլերին


Ծույլե՛ր ջան, հիշեք որ ծույլիկ մնալով և երազելով ոչինչ չի փոխվի,պետք է աշխատել և լինել աշխատասե

Տանը

5) Լուծե՛ք խնդիրները՝ կազմելով հավասարում.

ABC եռանկյան պարագիծը 57 սմ է, AB կողմի երկարությունը՝

26 սմ, AC-ինը՝ 10 սմ։ Որքա՞ն է BC կողմի երկարությունը։

26+10=36

57-36=21

6) Ուղղանկյան և քառակուսու պարագծերը հավասար են։ Գտե՛ք քառակուսու կողմը, եթե ուղղանկյան չափումներն են՝ 60 սմ և 20 սմ։

(60+20)×2=160

160:4=40

7)  Նավակի արագությունը գետի հոսանքի ուղղությամբ հավասար է

12 կմ/ժ-ի, իսկ հակառակ ուղղությամբ՝ 8 կմ/ժ-ի։ Գտե՛ք գետի

հոսանքի և նավակի արագությունները։

12-8=4

4:2=2

12-2=10

Պատ.՝ նավակի արագությունը -10 կմ/ժ,գետի հոսանքի արագությունը-2 կմ/ժ արագություն

8) Երկու թվերի գումարը հավասար է 1500-ի։ Գտե՛ք այդ թվերը, եթե

մի թվի 5 %-ը հավասար է մյուսի 10 %-ին։

X+2X=1500

3X=1500

X=500

500×2=1000

Պատ.՝ 1 թիվ-1000 ,2-րդ թիվ-500 :