Տնային առաջադրանք ֆիզիկայից

Լրացուցիչ առաջադրանք

1.Որն է ֆիզիկական մեծություն

1.վայրկյանը  2.ատոմը

3.թռիչքը  4.սնդիկը

2. Որն է ջերմային երևութը

1.կապարի հալվելը     2.որոտը

3.գնդի գլորվելը    4.աղավնու թռիչքը

3.Որն է  մեխանիկական երևութը

1.ջրի եռալը   2.որոտը

3. կայծակը   4.ճոճանակի տատանվելը

4.Որն է  ձայնային  երևութը

 1.լամպի թելիկի շկացումը   2.մարմնի անկումը

 3.տերևների սոսափյունը       4.մոլորակի շարժումը

5.Որն է էլեկտրական երևույթը

 1.արձագանքը   2.էլեկտրոսալիկի տաքանալը

 3.նետի թռիչքը    4.Լրացուցիչ առաջադրանք          

 լողալը

6.Որն է լուսային երևութը

  1.ամպերի շարժվելը          2.որոտը

 3.աստղերի առկայծումը     4.արտույտի երգելը

Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ 5-ից,մինչև էջ 10-ը 

   Վ.Ի.Լուկաշիկի խնդրագրքից՝վարժություններ 1-ից 13-ը          
Առ.6

Բերեք մեխանիկական երևույթների օրինակներ
Ժամացույցի գործելը , պրոէկտորի միանալը

Առ.7
Բերեք ջերմային երևույթների օրինակներ
Ձյունը հալվում է ,անձրև է գալիս

Առ.8
Բերեք ձայնային երևույթների օրինակներ
տերևների սոսափելը ,հեռուստացույցի ձայնը, ամպրոպը

Առ.9
Բերեք էլեկտրական երևույթների օրինակներ
Էլեկտրոլամպի վառվելը ,էլեկտրական հարիչի աշխատանքը , կայծակը

Առ.10
Բերեք մագնիսական երևույթների օրինակներ
Երկաթի և մագնիսի ձգումը ,

Առ.11
Բերեք լուսային երևույթների  օրինակներ
Լամպի վառվելը ,արևի ծագելը

Առ.12
Մեխանիկական-գունդը գլորվում է, գերանը լողում է , ժամացույցի ճոճանակը տատանվում է ,աղավնին թռչում է ,
Ջերմային-կապարը հալվում է ,ցրտում է ,ձյունը հալվում է,ջուրը եռում է ,
Ձայնային-լսվում է ամպրոպի դղրդյունը ,արձագանք,ամպրոպ,տերևնները սոսփում են
Էլեկտրական-էլեկտրալամպը վառվում է
Լուսային-աստղերն առկայծում են ,լույսը բացվում է ,ամպերը շարժվում են ,

Առ.13
Թվարկեցեք երկու-երեք  ֆիզիկական երևույթներ  ,որոնք տեղի են ունենում թնդանոթով կրակելիս :
Թնդանոթով կրակելիս տեղի են ունենում մեխանիկական ,ջերմայինմերևույթներ: