Տանը

Տրված գոյականները դարձրո´ւ հոգնակի և բացատրի´ր օրինաչափությունները: 

Ա. Ձև-ձևեր, արտ-արտեր, հարց-հարցեր, սարք-սարքեր, զենք-քենքեր, դեզ-դեզեր, օր-օրեր:-բոլոր բառերը հոգնակի դարձնելուց օգտագոործվել է -եր վերջավորությունը 

Բ. Երկիր-որկրներ, տարի-տարիներ, գնացք-գնացքներ, նվեր-նվերներ, վայրկյան-վարկյաններ, ուղևոր-ուղևորներ: -բոլոր բառերը հոգնակի դարձնելուց օգտագործվել է-ներ վերջավորությ ւնը

Գ. Թոռ-թոռներ, դուռ-դռներ, մուկ-մկներ, ձուկ-ձկներ, լեռ-լեռներ, բեռ-բեռներ: -այստեղ մեկ օգտագագործվոմ է եր վերջավորությունը մեկ ներ (մեկ ու մեջ )

Դ. Աստղ-աստղեր, արկղ-արկղեր, վագր-վագրեր, անգղ-անգեր, սանր-սանրեր: -բոլոր բառերը հոգնակի դարձնելուց օգտագործվում է-եր վերջավորությունը 

Երկու խմբի գոյականների հոգնակին կազմի´ր և օրինաչափությունը բացահայտի´ր: 

Օրինակ` 

Դասագիրք- դասագրքեր, վիպագիր- վիպագիրներ: 

Ա.Դասագիրք-դասագրքեր, հեռագիր-հեռագրեր, արոտավայր-արոտավայրեր, լրագիր-լրագրեր, ծառաբուն-ծառաբներ, մրգաջուր-մրգաջրեր, մրջնաբույն-մրջաբույներ, ծաղկեփունջ-ծաղկեփնջեր, միջնապատ-միջնապատեր: -այստեղ խառը դասավորվածությամբ օգտագործվում են եր և ներ վերջավորությունները

Բ.Վիպագիր-վիպագրեր, մեծատուն-մեծատներ, զինակիր-զինակիրներ, ժամացույց-ժամացույցեր, կողմնացույց-կողմնացույցեր, երգահան-երգահաններ, քարահատ-քարահատեր, պատմագիր-պայմանագրեր, քանդկագործ-քանդակագործներ: -այստեղ խառը դասավորվածությամբ օգտագործվում են եր և ներ վերջավորությունները

Փակագծում տրված բառերը դարձրո´ւ հոգնակի և գրիի´ր կետերի փոխարեն: 

Ամերիկացի վիճակագրերը պարզել են, որ օրվա ընթացքում ամենաշատը քայլում են անասնապահները ու հողագործները : Երկրորդ տեղում գյուղական նամակատարներն են: Հաջորդը մատուցողները ու բուժքույրներն են: Նրանցից զգալիորեն քիչ են քայլում ոստիկանները,հետախույզները ու պահակները: Ամենից քիչ քայլում են նահանգապետները ու նախարարները: 

Կարդա՛ Վիլյամ Սարոյանի ‹‹Իմ սիրտը լեռներում է›› ստեղծագործությունը և պատրաստվիր քննարկաման 

Дома

 Домашнее задание:

Написание мини-сочинения “ Язык мой- враг мой”.

 Есть выражение ,,язык мой-враг мой,, .Это фраза означает,что в некоторых моментах язык становится нашим врагом,например, скажем вы кому-то обещали что-то, но вы не сдержали своё слов,и в этой ситуации язык становится вашим врагом .Есть много примеров ,например, вы сказали свою идею кому-то (это может быть кто угодно ) и этот кто-то использовал вашу идею ,вы рассказали свой секрет кому-то и этот человек рассказал ваш секрет дгугим .Во всех примерах ваш язык оказался вашим врагом .