Տնային առաջադրանք կենսաբանությունից 

Լրացուցիչ աշխատանք 
Սովորել դաս 3-ը /դասագրքից/, նայել նշված հղումները, փորձել թարգմանել: 
Ինչպե՞ս ապացուցել բակտերիաների առկայությունը ամենուր, 
Բակտերիաները առկա են ամենուր ՝օդում ,հողում ,ջրում ,բույսերի ,կենդանիների և մեր  օրգանիզմներում : 
ինչ կլիներ եթե բնության մեջ չլինեին բակտերիաները : 
Կան բակտերիաներ ,որոնք բարենպաստ են կյանքի համար ,իսկ եթե ոչնչանան բոլոր բակտերիաները կյանքը  կոչնչանա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s