Տանը

Օրը գրադարանում

Ես այսօր կարդացի Լուիսա Մեյ Էլքոթի գրած ,,Փոքրիկ տիկնիկները ,, պատմվածքի մի մասը :Այն պատմում էր Մարչ քույրերի ՝ Մեգի ,Ջոի, Բեթի և Էյմի մասին : Այդ գիրքը շատ հետաքրքիր է ,զվարճալի :Այս գրքի մեջ ինձ դուր եկավ այն, որ ինչ էլ լինում էր, քույրերը միշտ միասին էին :Այս գիրքը ես ընտրեցի իր վերնագրի շնորհիվ ՝ այն ինձ զարմացրեց :Ես խորհուրդ կտամմայն կարդալ աղջիկներին ,քանի որ այն ավելի շատ աղջիկների համար է:Ահա իմ կարդացած գրքի մասին փոքրիկ տեղեկություն :

Տնային առաջադրանք աշխարհագրությունից

1.Ի՞նչ տարբերություն կա բնական ռեսուրսների և բնական պայմանների միջև: 

Երկրագնդի աշխարհագրական թաղանթը, նրա բնածին ոլորտները` 

քարոլորտը, մթնոլորտը, ջրոլորտը, կենսոլորտը, ստեղծում են այն միջավայրը, որտեղ 

ձևավորվել և զարգանում է մարդկային հասարակությունը: Այդ միջավայրը կազմող բնական 

տարրերի մի մասը, օրինակ, մթնոլորտային տեղումների քանակը, մակերևութային ջուրը, երկրի մակերևույթի բնույթը ,օրգանական աշխարհը , բնական միջավայրում ստեղծում են այնպիսի պայմաններ, որոնք հնարավորություն են ստեղծում այդ միջավայում մարդու ապրելու և կենսագործունեության համար: Այդ բոլորը միասին կոչվում են բնական պայմաններ:

Բնական ռեսուրսները նույնպես բնական միջավայրի տարրեր են: Նյութական 

տեսանկյունից դրանք շատ հաճախ նույն տարրերն են ինչ-որ բնական պայմանները: Եթե 

մարդու կողմից բնությունից կորզված այդ տարրերն օգտագործվում են տնտեսության մեջ 

արտադրական նպատակների համար, ապա դրանք համարվում են բնական ռեսուրս:

2. Կարո՞ղ է բնական պայմանը ժամանակի ընթացքում դառնալ բնական ռեսուրս, բերեք օրինականեր: 

Հող , ջուր , փայտ : 

3. Նշեք հինգ սպառվող չվերականգնվող ռեսուրս և հինգ սպառվող վերականգնվող ռեսուրս:

Սպառվող և չվերականգվող ռեսուրսներից են՝ նավթ ,գազ , ածուխ ,կավ, տորֆ: 

Սպառվող և վերականգվող ռեսուրսներից են ՝ ջուր ,փայտ ,օդ ,էլեկտրաէներգիա,սնունդ : 

4. Նշեք հինգ ռեսուրս, որոնք սպառվելու դեպքում կարելի է փոխարինել այլ ռեսուրսով: 

Էլեկտրաէներգիա ,ածուխ ,բնական կաշի ,քար ,թուղթ :