Տնային առաջադրանք աշխարհագրությունից

1.Ի՞նչ տարբերություն կա բնական ռեսուրսների և բնական պայմանների միջև: 

Երկրագնդի աշխարհագրական թաղանթը, նրա բնածին ոլորտները` 

քարոլորտը, մթնոլորտը, ջրոլորտը, կենսոլորտը, ստեղծում են այն միջավայրը, որտեղ 

ձևավորվել և զարգանում է մարդկային հասարակությունը: Այդ միջավայրը կազմող բնական 

տարրերի մի մասը, օրինակ, մթնոլորտային տեղումների քանակը, մակերևութային ջուրը, երկրի մակերևույթի բնույթը ,օրգանական աշխարհը , բնական միջավայրում ստեղծում են այնպիսի պայմաններ, որոնք հնարավորություն են ստեղծում այդ միջավայում մարդու ապրելու և կենսագործունեության համար: Այդ բոլորը միասին կոչվում են բնական պայմաններ:

Բնական ռեսուրսները նույնպես բնական միջավայրի տարրեր են: Նյութական 

տեսանկյունից դրանք շատ հաճախ նույն տարրերն են ինչ-որ բնական պայմանները: Եթե 

մարդու կողմից բնությունից կորզված այդ տարրերն օգտագործվում են տնտեսության մեջ 

արտադրական նպատակների համար, ապա դրանք համարվում են բնական ռեսուրս:

2. Կարո՞ղ է բնական պայմանը ժամանակի ընթացքում դառնալ բնական ռեսուրս, բերեք օրինականեր: 

Հող , ջուր , փայտ : 

3. Նշեք հինգ սպառվող չվերականգնվող ռեսուրս և հինգ սպառվող վերականգնվող ռեսուրս:

Սպառվող և չվերականգվող ռեսուրսներից են՝ նավթ ,գազ , ածուխ ,կավ, տորֆ: 

Սպառվող և վերականգվող ռեսուրսներից են ՝ ջուր ,փայտ ,օդ ,էլեկտրաէներգիա,սնունդ : 

4. Նշեք հինգ ռեսուրս, որոնք սպառվելու դեպքում կարելի է փոխարինել այլ ռեսուրսով: 

Էլեկտրաէներգիա ,ածուխ ,բնական կաշի ,քար ,թուղթ : 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s