Դասարանում 

Առանձնացրու՛ առարկա՝ անձ, իր, կենդանի, բնության երևույթ, զգացմունք, եղելություն, գաղափար ցույց տվող բառերը:

Հաղթանակ, փղոսկր, թախիծ, զինվոր, պատերազմ, պատիվ, գզվռտոց, լուսան, կարկուտ, սյուք, քնքշություն, կրիա, ընկերուհի, կարծիք, բազրիք, ընթրիք, երազանք, զգացմունք, ձնհալ, նժույգ, նախանձ, գիրք,  բարեկամություն, վզնոց, թփուտ, դերձակ, մրջյուն, բարություն, արհամարհանք, ճաշկերույթ:

Անձ-զինվոր,ընկերուհի,գիրք,դերձակ

Իր-փղոսկր,բազրիք,թփուտ,վզնոց

Կենդանի-լուսան,կրիա,նժույգ ,մրջյուն

Բնության երևույթ-կարկուտ ,սյուք,ձնհալ

Զգացմունք-թախիծ ,պատիվ,քնքշություն,զգացմունք,նախանձ,բարեկամություն,բարություն,արհամարանք

Եղելություն-հաղթանակ,պատերազմ,գզվռտոց ,ընթրիք ,ճաշկերույթ

Գաղափար ցույց տվող բառեր-կարծիք,երազանք 

Լրացրու՛ բաց թողնված տառերը

Քամին աղմուկով բացեց լուսամուտի փեղկերը: Ոչինչ չէր երևում, բացի փողոցի ծայրին վառված լապտերի պղտոր թախծալի լույսից: Կատաղի բոցերը ճեղքում էին  թուխպերի թանձրությունները: Հրացանավոր մարդն անհամ այդտեղ մեծ զգուշությամբ է շարժվում, որպեսզի անտառում վղխտացող գազաններին կեր չդառնա:

Կազմի՛ր նախադասություններ՝ տրված բառերը գործածելով թ՛ե որպես հասարակ, թե՛ որպես հատուկ անուններ. նվեր, ավետիս, մարտիրոս, անդրանիկ, բուրաստան, ռազմիկ , պարգև, գոռ:

 Իմ ծննդին ինձ նվեր տվեցին : Նվերը շատ լավ մարդ է :

Մեզ հասավ Սուրբ ավետիս :Ավետիսը իմ եղբոր երեխան է :

Գրիգոր Լուսավորիչը մարտիրոսվեց հանուն իր կրոնի համար : Մարտիրոս Սարյանը հայոց նկարիչ էր :

Անիի անդրանիկ երեխան Արգիշտն է :Անդրանիկը սովորում է դպրոցում :

Երեք օր առաջ բացվեց Բուրաստան խանութ :Բուրաստան տատիկը մեր հարևանն է :

Հայ ռազմիկները ուժեղ են : Ռազմիկը սովորում է համասարանում :

Երեխան Աստծո պարգև է :Պարգևը  գնացել է Արտաշատ:

Անահիտը այսօր գոռոզ է : Գոռը իր տատիկին շատ է սիրում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s