Դասարանական աշխատանք հայոց լեզվից

​.Կետադրի՛ր

Չէ՛ , ծովի հետ մտերիմ մարդը դժվար է համակերպվում ցամաքի կյանքին . իրեն մշտնջենական տարագիր է զգում: Մարմնական ու հոգեկան ուժերի մեծ մասը թմբիրի մեջ է մնում ՝անգործածելի, չբավարարող: Չի հասկանում թե՛ մարդկանց կռիվները՝  փոքրիկ շահերի շուրջը դարձող հսկայական աղետները, թե՛ ամեն ինչ լափող կրակը: Ցամաք իջնելու օրից ի վեր՝ նրա անելիքը ոչ այլինչ էր , եթե ոչ ծովի հետևից վազելը:

. Որոշի՛ր՝ տրված բառերն ինչ կազմության են

ծառ, տնակ, գործիք, ջրհոր, առևտուր, քաղաք, Մեծ Մասիս, մակբայ, մակերես, անգիտություն, աման-չաման, սարսափ, սրբավայր, տիեզերանավ, լողափ, գրիչ, գիրք, տետր

Պարզ-ծառ,քաղաք,տետր,սարսափ

Ածանցավոր-տնակ-անգիտություն,գործիք,մակերես,մակբայ,գրիչ,գիրք

Բարդ բառեր-ջրհոր,առևտուր,աման-չաման,սրբավայր,տիեզերանավ,լողափ,Մեծ Մասիս 

. Փակագծերում տրված բառերից ընդգծե՛ք տվյալ նախադասությանը համապատասխանողը

. Ժամանակակիցները պատմում են, որ Եղիշե Չարենցը հաճախ էր իջնում Հրազդանի ձորը՝ ջրի (խոխողջյուն, խոխոջուն) լսելու:
. Մինչև (վաղորդայն, վաղորդյան) դեռ երկու ժամ կար:
. Սֆինքսը (շանթացայտ, շանթարգել) հայացքով այրում էր բոլոր զբոսաշրջիկներին:
. (դողդոջուն, դողդոջյուն) ձեռքերը վեր պարզած՝ նա անեծքի ու դառնության խոսքեր էր մրմնջում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s