Դասարանական և տնային առաջադրանքներ քիմիաից

1. Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան,քիմիայի ուսումնասիրման ոլորտները

Քիմյան ուսումնասիրում է  նյութերը ,նրանց բաղադրությունը , կարուցվացքը, հատկությունները,կիրառումը:

Քիմիաի ուսումնասիրման ոլորտներից են բժիշկությունը,ռազմագիտությունը,շինարարությունը,գյուղատնտեսություն:

2. Ինչպիսի բնագիտական գիտություններ գիտեք


Քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն, էկոլոգիա:

3. Ինչ է նյութը և մարմինը

Մեզ շրջապատող բոլոր առարկաները կոչվում են ֆիզիկական մարմիններ :Այն ինչից կազմված են ֆիզիկական մարմինները կոչվում են նյութեր:

Տնային առաջադրանքներ`Ինչ նյութերից են կազմված հետևյալ մարմինները՝քանոնը,արձանը,ամանեղենը,զարդերը   

Քանոն-փայտ, պլասմասա,ալյումին

Արձան-մարմար,գրանիտ,արծաթ,ոսկի,երկաթ,պղինձ,կավ,բրոնզ,սառույց,ավազ,գիպս,պլասմաս,փայտ

Ամանեղեն-պլասմաս,արծաթ,ֆոսֆոր,փայտ,կավ,ապակի,ֆառֆոռ,ճենապակի,մարմար

Զարդերը-ադամանդ,ոսկի,արծաթ,պլասմասա,բրոնզ

Պարզաբանեք քիմիա բառի իմաստը:

Քիմիան ճշգրիտ գիտություն է, որն ուսումնասիրում է նյութերի հատկությունների, կառուցվածքի, բաղադրության, դրանց փոխարկումների, ուղեկից երևույթների, փոխարկումների ժամանակ առաջացած նյութերի հատկությունների մասին։ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s