Տնային առաջադրանք քիմիաից

Լրացուցիչ հարցեր և վարժություններ

  1. Թվարկե՛ք նյութեր և մարմիններ (5-ից ոչ պակաս), որոնք դուք կարող եք գտնել ձեր տանը,և նշե՛ք, թե ինչի համար են նրանք օգտագործվում:

Նյութ

Ջուր-օգտագործում ենք խմելու համար

Հող-օգտագործում ենք ծաղիկներ տնկելու համար

Ատամի մածուկ-օգտագործում ենք ատամները լվանալու համար

Օճառ-օգտագործում ենք ձեռքերը լվանալու համար

Ներկ-օգտագործում ենք այն ներկելու համար
Մարմին

Գրիչ-օգտագործում ենք այն հրելու համար

Մահճակալ-օգտագործում ենք այն քնելու համար

Աթոռ-օգտագործում ենք նստելու համար

Հեռուստացույց-օգտագործում ենք այն հեռուստաալիքներ դիտելու համար

Հեռախոս-օգտագործում ենք այն խոսալու համար

  1. Անվանե՛ք որևէ իր, որը կարելի է պատրաստել տարբեր նյութերից:

Բաժակ,սեղան,աթոռ :

  1. Անվանե՛ք մի քանի առարկա, որոնք կարելի է պատրաստել մեկ նյութից:

Թղթադրամ ,ապակե բաժակ :

  1. Ապակուց պատրաստված բաժակը նյո՞ւթ է, թե՞ մարմին:

Մարմին:

  1. Հետևյալ շարքից առանձնացրե՛ք մարմինների և նյութերի անունները՝

ջերմաչափ, ջուր, պարաֆին, մոմ, պղինձ, մատանի, պոլիէթիլեն,

ապարանջան, արծաթ, սեղան, փայտ, դանակ, երկաթ, ալյումին:

Մարմին-ջերմաչափ,մոմ,մատանի,ապարանջան,սեղան,դանակ:

Նյութ-ջուր,պրաֆին,պղինձ,պոլիէթիլեն,արծաթ,թայտ,երկաթ,ալյումին:

  1. Լրացրե՛ք բաց թողած նյութերի անունները.

ա)էլեկտրական լար բ) երկաթե պառաքաղ գ) ռեզինե գդակ

դ)ապակե բաժակ ե) պլասմասե քանոն զ) փայտեսեղան

7.Հետևյալ նյութերից որոնք են անօրգանական և որոնք օրգանական`

արծաթ,բուրդ,ավազ,ցեմենտ,փայտ,պողպատ,սառույց,ճարպ,շաքար,ցինկ:

Անօրգանական-ցեմենտ,պողպատ,ցինկ:

Օրգանական-արծաթ,բուրդ,ավազ,փայտ,սառույց,ճարպ,շաքար:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s