Մետր

Երբ մարդկությունը զարգանում էր բոլորին պետք էր ինչոի չափման միավոր :Օրինակ Անգլիաում չափման միավորներից էր ՝ֆուտը ,Ֆրանսիաում ՝ լեն ,տուազը :Բայց մարդկանց պետք էր այնպիսի չափման միավոր որը լիներ ընդհանուր չափման միավոր :Դա դարձավ մետրը :

Մետրի ստեղծման պատմությունը.

Երբ մարդիկ որոշում էին թե որ չափման միավորը կլինի ընդհանուրը նրանք կռվում էին :Պատահականության սկզբունքով մի պլատինե ձողի վրա արվեց երկու խազ: Այդ երկու գծերի երկարություննը գրանցեցին ՄՀ (Միավորների միջազգային համակարգ)-ում ,որպես մետր:

Անանիա Շիրակացու մասին

 
Անանիա Շիրակացին ծնվել է ՝ Անանիա գյուղում ՝ 610թ.-ին ,իսկ մահացել ՝ 685 թ.-ին  :Նախնական կրթությունը ստացել է ՝ Դպրեվանքի դպրոցում:Կրթություն ստանալիս նա սովորում էր ՝ Աստվաչաշունչը և Սողոմոնի Սողմոսարան գիրքը ,որի իմաստության խորհրդից ներշնչում քաղելով, և համարողություն (թվաբանություն) սիրելով, որոշում է շարունակել ուսումը։ Սակայն նա Հակաստանում չգտնելով ուսուցիչ և գիտական գրքեր մեկնում է ՝ Բյուզանդիա :Թեուդոպոլիսում նա Եղիազորս անունով մարդուց լսում է Քրիստոսատուր անունով մի մաթեմատիկոսի մասին, որը ապրում էր Չորրորդ Հայքում :Վեց ամիս Քրիստոսատուրի մոտ անցկացնելուց հետո գալիս է այն եզրակացության, որ նա սպառիչ չի տիրապետում թվաբանության։ Նա զբաղվել է ՝ աստղագիտությամբ ,աշխարհագրեւթյամբ ,փիլիսոփայությամբ ,մաթեմատիկայով ,տամարագիտությամբ և այլով :

Դասարանական առաջադրանք 02.10.17

Հիսունհինգ ,Վաթսունյոթ ,հարյուր հինգ ,հարյուր իննսունիննի ,հարյուրհինգամյա ,հարյուրտասական ,հարկուրհինգերորդ:

Աման-չաման ,կաս-կարմիր ,կապ-կանաչ ,սև-սպիտակ ,գիշեր-ցերեկ :

Առ այսօր ,առ այլ ,առհավետ,իսկույն ,իսպառ,իհարկե, ի գիտություն ,ի դեպ ,լույս ընծաել ,լուսընծայում , գյուղ առ գյուղ ,ժամ առ ժամ ,գյուղ է գյուղ ,հյուսիս-հարավ ,հարավարևմտյան ,նետ ու աղե ,ինչ-որ,Նար-դոս ,Սայաթ-Նովա ,կիլոմետր-ժամ ,տուն-թանգարան :