Անանիա Շիրակացու մասին

 
Անանիա Շիրակացին ծնվել է ՝ Անանիա գյուղում ՝ 610թ.-ին ,իսկ մահացել ՝ 685 թ.-ին  :Նախնական կրթությունը ստացել է ՝ Դպրեվանքի դպրոցում:Կրթություն ստանալիս նա սովորում էր ՝ Աստվաչաշունչը և Սողոմոնի Սողմոսարան գիրքը ,որի իմաստության խորհրդից ներշնչում քաղելով, և համարողություն (թվաբանություն) սիրելով, որոշում է շարունակել ուսումը։ Սակայն նա Հակաստանում չգտնելով ուսուցիչ և գիտական գրքեր մեկնում է ՝ Բյուզանդիա :Թեուդոպոլիսում նա Եղիազորս անունով մարդուց լսում է Քրիստոսատուր անունով մի մաթեմատիկոսի մասին, որը ապրում էր Չորրորդ Հայքում :Վեց ամիս Քրիստոսատուրի մոտ անցկացնելուց հետո գալիս է այն եզրակացության, որ նա սպառիչ չի տիրապետում թվաբանության։ Նա զբաղվել է ՝ աստղագիտությամբ ,աշխարհագրեւթյամբ ,փիլիսոփայությամբ ,մաթեմատիկայով ,տամարագիտությամբ և այլով :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s