Մետր

Երբ մարդկությունը զարգանում էր բոլորին պետք էր ինչոի չափման միավոր :Օրինակ Անգլիաում չափման միավորներից էր ՝ֆուտը ,Ֆրանսիաում ՝ լեն ,տուազը :Բայց մարդկանց պետք էր այնպիսի չափման միավոր որը լիներ ընդհանուր չափման միավոր :Դա դարձավ մետրը :

Մետրի ստեղծման պատմությունը.

Երբ մարդիկ որոշում էին թե որ չափման միավորը կլինի ընդհանուրը նրանք կռվում էին :Պատահականության սկզբունքով մի պլատինե ձողի վրա արվեց երկու խազ: Այդ երկու գծերի երկարություննը գրանցեցին ՄՀ (Միավորների միջազգային համակարգ)-ում ,որպես մետր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s