Տնային առաջադրանք քիմիաից

Տնային առաջադրանքներ

1. Թարմ պատրաստված մուգ թեյի բաժակի մեջ լիմոնի կտոր դրե՛ք և խառնե՛ք: Ի՞նչ է նկատվում: Երևույթը քիմիակա՞ն է, թե՞ ֆիզիկական:

Երբ կատարում ենք փորձը ՝ կարելի է նկատել ,որ թեյի գույնը տարածվում է ,հետևաբար երևույթը ֆիզիկական է :

2. Բաժակի մեջ կիսով չափ ջո՛ւր լցրեք, ջրում լուծե՛ք կես թեյի գդալ խմելու սոդա և ավելացրե՛ք լիմոն: Ի՞նչ է նկատվում: Երևույթը քիմիակա՞ն է, թե՞ ֆիզիկական: 

Երբ կատարում ենք փորձը ՝ կարեկի է նկատել ՝,որ ջուրը գազավորվում է :Երևույթը քիմիական է: 


Տնային` սովորել`էջ 40-43,վարժ էջ 44,45-46


Սնկերի կառուցվածքը ,թունավոր և ուտելի սնկերի տեսակները

Սնկերը տարածված են ամենուրեք՝ ցամաքում, ջրում և նույնիսկ օդում: Մոտավոր հաշվարկներով  գոյություն ունեն 100 մինչև 250 հազար տեսակներ: Գոյություն ունեն միաբջիջ և բազմաբջիջ սնկեր:Բոլոր սնկերի բջիջներում կա ձևավորված կորիզ, ուստի սնկերը պատկանում են կորիզավորների վերնաթագավորությանը:Սնկերն ուսումնասիրող գիտությունը կոչվում է միկոլոգիա:

 

Գլխարկավոր սնկերը կազմվածեն սնկամարմնից (միցել) ուպտղամարմնից: Պտղամարմինըկազմված է կազմված էգլխարկից և ոտիկից: Ոտիկիբոլոր թելերը միանման են, իսկ գլխարկը կազմված է երկուշերտից՝ վերին և ստորին:
Տարբեր սնկերի մոտ ստորին շերտը լինում է կամ խողովակավոր կամթիթեղիկավոր:
Սնկերի մարմինը կազմված է  պարզ կամ առատ ճյուղավորվածմանրադիտակային թելիկներից՝ հիֆերից (հյուսվածք):Հիֆերի ամբողջությունը կոչվում է միցել կամ սնկամարմին:
Կան նաև թունավոր սնկեր :Նրանցից են ՝կարմիր ճանջասպանը ,ոլորքագլուխը ,դժգույն ճանջասպանը ,կեղծ կողճասունկը ,դժգույն գարշասունկը :

Ուտելի սնկերի տսսակներից են ՝ակիքասունկը ,աղվեսասնկերը ,անձրևասնկերը,բոխեսունկը,կաղնեսունկը ,շամպինյոնը ,անտառային շամպինյոնը ,շեկլիկը ,պղպեղասունկը,սպիտակ սունկը: