Սնկերի կառուցվածքը ,թունավոր և ուտելի սնկերի տեսակները

Սնկերը տարածված են ամենուրեք՝ ցամաքում, ջրում և նույնիսկ օդում: Մոտավոր հաշվարկներով  գոյություն ունեն 100 մինչև 250 հազար տեսակներ: Գոյություն ունեն միաբջիջ և բազմաբջիջ սնկեր:Բոլոր սնկերի բջիջներում կա ձևավորված կորիզ, ուստի սնկերը պատկանում են կորիզավորների վերնաթագավորությանը:Սնկերն ուսումնասիրող գիտությունը կոչվում է միկոլոգիա:

 

Գլխարկավոր սնկերը կազմվածեն սնկամարմնից (միցել) ուպտղամարմնից: Պտղամարմինըկազմված է կազմված էգլխարկից և ոտիկից: Ոտիկիբոլոր թելերը միանման են, իսկ գլխարկը կազմված է երկուշերտից՝ վերին և ստորին:
Տարբեր սնկերի մոտ ստորին շերտը լինում է կամ խողովակավոր կամթիթեղիկավոր:
Սնկերի մարմինը կազմված է  պարզ կամ առատ ճյուղավորվածմանրադիտակային թելիկներից՝ հիֆերից (հյուսվածք):Հիֆերի ամբողջությունը կոչվում է միցել կամ սնկամարմին:
Կան նաև թունավոր սնկեր :Նրանցից են ՝կարմիր ճանջասպանը ,ոլորքագլուխը ,դժգույն ճանջասպանը ,կեղծ կողճասունկը ,դժգույն գարշասունկը :

Ուտելի սնկերի տսսակներից են ՝ակիքասունկը ,աղվեսասնկերը ,անձրևասնկերը,բոխեսունկը,կաղնեսունկը ,շամպինյոնը ,անտառային շամպինյոնը ,շեկլիկը ,պղպեղասունկը,սպիտակ սունկը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s